Oppdrett av hunder og katter

Det finnes mange forskjellige hund- og katteraser som er ettertraktet. Det kan være flere forskjellige årsaker til at akkurat den rasen blir ettertraktet. Mange ønsker å ha samme kjæledyr som sine favoritt kjendis. Det kan også være at en rase har fått et godt rykte gjennom å ha prestert bra i forskjellige konkurranser. Så er det selvsagt mange som bare elsker akkurat den rasen.

Ansvarlig oppdrett

Ettersom etterspørselen etter visse hund- og katteraser alltid vil være varierende så er det ikke helt enkelt å drive med denne type oppdrett. Det er ikke mulig å ligge i forkant av etterspørselen fordi det tar mange måneder fra man planlegger et kull til man har ungdyr å selge. Så det er svært viktig å sørge for at når etterspørslene øker så blir de møtt med ansvarlig oppdrett. Derfor har man strenge retningslinjer som må følges.

Retningslinjene inkluderer at man sjekker de voksne dyrene for genetiske problemer og atferdsproblematikk. Videre må de voksne dyrene også testes så de ikke er i slekt, for å unngå innavl. Alle dyrene skal registreres og vil bli lagt inn i et sentralt register som gjør det enklere å unngå innavl.

Ikke-godkjent parring

For at man skal sikre at ikke det skjer feil i forbindelse med parring så må ansvarlige oppdrettere alltid kontakte det sentrale registeret for å få godkjent parringen før den skjer. Dette er regelen. Så kan det selvsagt være noen tilfeller med tyvparring. I noen tilfeller så kan parringen bli godkjent senere fordi de man finner ut at alle kriteriene er oppfylt.

I mange tilfeller vil ikke parringen bli godkjent og man vil derfor ikke få solgt ungdyrene til forventet pris. Det betyr ikke at man ikke får solgt em, det er ikke alle som er opptatt av å ha et dyr med stamtavle. Det viktigste med en stamtavle er at man kan avle videre på dyrene og/eller at man kan stille ut dyrene. Det er mye penger å tjene på utstilling og avl.

Det er også slik at ikke-renrasete dyr parrer seg. Noen ganger med gode resultater og noen ganger uten. Disse kan ikke selges til samme pris, men kan gjerne gi like mye kos og like mye hygge. En kennel vil i utgangspunktet kun selge ungdyr fra godkjente parringer.

Skape nye raser

I tillegg til å drive med oppdrett av de rasene vi allerede kjenner godt til, så ser man innimellom at det dukker opp nye raser. Disse er skapt gjennom selektiv parring for å skape en robust rase som konsekvent viser bestemte karakteristikker.
Før ble dette gjort av oppdretterne selv, men i dag er dette gjerne et samarbeid mellom flere. Etter nøye utprøving, blir rasen godkjent som en ny rase.